Limbažos

Dievkalpojumi notiek svētdienās pl. 17:00 (izņemot mēneša pirmo svētdienu) un piektdienās pl. 18:00

Svētdienskola bērniem notiek svētdienas dievkalpojuma laikā.

Katru svētdienu uz dievkalpojumu kalpot brauc draudzes mācītāji.

Draudzes nama adrese: Jūras iela 7, Limbaži