Kristīgā pamatskola

Pirms vairākiem gadiem šo kalpošanu aizsāka Alla Gore, pēc tam to turpinot Ingai Vanagai – tika ieguldīts liels darbs dokumentācijas kārtošanā. Ceļš bija iestaigāts, Dievs bija visu sagatavojis, lai īstajā laikā kristīga skola varētu sākt darboties, un 2012.gada 9.janvārī tā sāka savu darbību. 

Pirmajā mācību gadā tika atklātas pirmās četras sākumskolas klases un viena pirmsskolas grupa. Par nozīmīgāko pienākumu Andis uzskata būt kalpam un palīgam bērnu labā, lai viņu ceļš uz attīstību ritētu atbilstoši gan garīgajām, gan fiziskajām vajadzībām. "Svarīgi ir ievērot katru bērnu kā personību un strādāt ar katru bērnu individuāli. Draudzē un Valmierā ir vajadzīga kristīga izglītības iestāde – tā ir visas sabiedrības vajadzība. Es to daru, lai Dieva Vārds, Dieva spēks un mīlestība ietu plašumā. Ir liels prieks redzēt, kā bērni nemācās vien tāpēc, ka pedagogs liek apgūt zināšanas – viņi patiešām izdzīvo to, ko viņiem mācam un ar prieku, pat bez manas iniciatīvas iesaistās aktivitātēs" saka Andis.

2016./2017. mācību gadā pamatskolā mācījās 18 bērni no 1. līdz 6. klasei, un 23 bērni pirmsskolas grupā.