Evanģelizācija

2017. gada vasarā tika organizētas evanģelizācijas kalpošanas Limbažos, Mazsalacā, Cēsīs. Tās tika organizētas minēto pilsētu centrā, lai pasludinātu Tā Kunga darbus un Vārdu. Ar dziesmām, deju priekšnesumiem un liecībām kā arī ar programmu bērniem, pagodinājām Dieva Vārdu. Mēs ticam, ka Svētais Gars aizsniegs sirdis un izglābs vēl daudzus!

Jau vairākus gadus sadarbībā ar nodibinājumu "Life and Light Latvia" tiek organizēti pasākumi "Teiciet To Kungu visas tautas" kur tiek pasludināts evanģēlijs arī romu tautības cilvēkiem, kuri dzīvo Limbažos un Valmierā. Īpaši sagatavota programma par romu kultūru un to, kā Dievs maina arī šo kulūru, kā arī dziesmas un deju priekšnesumi atskan droši un pārliecinoši! Dievam ir liels plāns arī šīs tautas vidū!

2016. gads - "Ronja - laupītāja meita"

 „Sniegotie dārgumi”.

2014.gada 24.decembrī notika pirmizrāde draudzes bērniem, bet 27.decembrī un 3.janvārī izrādi varēja noskatīties pilsētas bērni un viņu vecāki. Pēc izrādēm draudzes mācītāji (Andrejs Vatuļins un Andis Apsītis) uzrunāja mazos un lielos skatītājus ar evaņģēlija vēsti, un svētdienas skolas vadītāja Inese Andersone pastāstīja par iespēju bērniem apmeklēt nodarbības draudzē. Katrs bērns, kas bija atnācis, saņēma arī bezmaksas evaņģelizācijas grāmatiņu „Vislielākā dāvana” un Jāņa evaņģēliju atsevišķā grāmatā. Pateicoties organizācijai „Samariešu soma”, bērni saņēma arī pārsteiguma dāvanas, ko sagatavojušas gādīgas rokas tālajā Amerikā. Izrādes scenārijs tika gatavots, par pamatu ņemot Patrīcijas Sentdžonas grāmatu „Sniegotie dārgumi”.

Kalpošana Vidzemē un citur

2009., 2010. un 2011. gadā draudzes jauniešu grupa sagatavoja priekšnesumu programmu latviešu valodā Vidzemes bērnudārzos un skolās.
2011., 2012. un 2013. gadā draudzes jauniešu grupa sagatavoja teātra izrādi bērniem Valmierā, Alūksnē, Jeros u.c. vietās.

Par "Samaritan's Purse" kalpošanu 

2009. gadā pirmo reizi saņēmām ASV bērnu sagatavotās dāvanas un vēlējāmies tās pasniegt Valmieras, Mazsalacas, Jeru, Jercēnu un Plāņu skolās un bērnudārzos. 
Šajās dāvanās Amerikas bērni ar saviem vecākiem sarūpējuši gan rakstāmlietas, gan higiēnas lietas, rotaļlietas un vēl dažādas noderīgas lietiņas meitenēm un zēniem.
Šī palīdzības misija „Samaritan’s purse” sadarbojas ar ASV kristīgo draudžu jaunatni un sūta dāvanas uz tām pasaules zemēm, kur bērnu iztikas līmenis nav tik augsts kā viņu zemē dāvanu pasniegšanas reizē tām pievienojot vēsti par Jēzu Kristu.