Muzikālā kalpošana

Draudzē muzikālā kalpošana, kuru vada Andrejs Pisarevs, attīstīta 4 virzienos:
 

Slavēšanas grupa (Vadītājs: Daniels Mednis)
Orķestris (Vadītājs: Andrejs Pisarevs)
Bērnu ansamblis (Vadītāja: Valda Kalniņa)
Draudzes ansamblis (Vadītāja: Kristīne Kokuma)