Nometnes un semināri

Regulāri tiek organizēti dažādām mērķauditorijām un tēmām paredzēti semināri un bērnu nometnes.

NOMETNES BĒRNIEM
Nometnes bērniem notiek skolēnu brīvlaikos - rudenī, pavasarī un vasarā.


TEMATISKIE SEMINĀRI SIEVIETĒM
Reizi 2 mēnešos tiek organizētas tematiskas sadraudzības dienas sievietiem. Kopā slavējot Dievu, lūdzot, pavadot laiku sadraudzībā un semināros tiek runāts par sievietēm svarīgām tēmām Dieva Vārda gaismā.

TEMATISKIE SEMINĀRI VĪRIEŠIEM
Laiks, kad īpašā sadraudzībā kopā sanāk vīri diskusijām, semināriem, sportiskām aktivitātēm.Tas ir īpašs laiks - apkārt ir tikai brāļi - slavēšanā kalpo brāļi, ēst gatavo vīrieši, seminārus vada mācītāji, ļoti īpašs un vajadzīgs laiks katram vīrietim.